Skip to main content
Atingerea obiectivelor climatice presupune o transformare fundamentală a mixului primar de energie și a mixului de producție a energiei electrice. Această transformare, în viziunea Uniunii Europene, vizează reducerea ponderii combustibililor fosili, în special eliminarea completă a cărbunelui și creșterea rolului energiei regenerabile și integrarea unor noi tehnologii pe întregul lanț valoric.

În acest context, versatilitatea gazelor naturale poate asigura o tranziție energetică justă.

Hidrogenul albastru

Este hidrogenul la care carbonul emis în timpul producerii este sechestrat prin captarea și stocarea carbonului (tehnologia CCS).

Pe baza resurselor de gaze naturale, România poate să devină o «vale a hidrogenului albastru» în Europa, adică un producător important de hidrogen albastru la nivel european, grație resurselor de gaze naturale de care dispunem, localizării țării noastre cu deschidere la Marea Neagră și potențialului ridicat de stocare a dioxidului de carbon.

De asemenea, se așteaptă ca infrastructura actuală de transport și distribuție gaze naturale să joace un rol important în dezvoltarea hidrogenului.

Infrastructura existentă de gaze naturale reprezintă un activ valoros pentru dezvoltarea lanțului valoric al hidrogenului în interiorul UE.

Frans TimmermansVicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, responsabil de Green Deal

Infrastructura extinsă de gaze naturale a Europei poate fi modernizată și protejată în viitor pentru a transporta hidrogen într-o zi în întreaga UE.

Kadri SimsonComisarul pentru Energie
Sursă citate: Gas Infrastructure Europe

Mai multe amănunte despre contribuția gazelor naturale la economia hidrogenului găsiți în analiza GDR: Gazele naturale nu se „pierd”, ci se transformă: către o revoluție a hidrogenului

Captarea și stocarea carbonului

Tehnologiile de captare, utilizare și/sau stocare a carbonului (CCU/CCS) vor juca la rândul lor un rol considerabil pentru a atingerea țintelor climatice, în tranziția sectorului industrial și cel energetic spre emisii net-zero.

Tehnologiile CCS și CCU pot contribui semnificativ la reducerea emisiilor în industriile cu intensitate energetică ridicată și dificil de decarbonat, protejând astfel activitatea industrială, lanțurile valorice, locurile de muncă și stimulând, totodată, creșterea economică. Sunt tehnologii dovedite, disponibile deja și gata să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) atât în industrie, cât și în sectorul energetic, făcându-le sustenabile.

Europa este bine poziționată pentru a beneficia de CCS și CCU datorită infrastructurii extinse de conducte, care poate fi folosită pentru a transporta CO2, hidrogen și metan sintetic, precum și alte gaze regenerabile și decarbonate. Europa are, de asemenea, o capacitate extinsă de stocare geologică a CO2 și expertiză în operațiuni submarine, cu țări ca Norvegia și Marea Britanie doritoare să permită accesul comun la facilitățile lor de stocare offshore a CO2-ului pentru industria din UE”. (sursa: Raportul „The potential for CCS and CCU in Europe” (2019), coordonat de Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze Naturale – IOGP)

Mai multe detalii despre această tehnologie de viitor găsiți în analiza GDR: Cum pot tehnologiile CCU și CCS să sprijine ambițiile climatice ale UE

Power-to-Gas

De asemenea, dată fiind creșterea aportului surselor regenerabile în sistemele energetice, tehnologia Power-to-Gas reprezintă una dintre soluțiile viitorului la problema surplusului de energie „verde”. Producția de energie din surse regenerabile, în principal fotovoltaice și eoliene, este fluctuantă, dar această tehnologie permite convertirea excesului de electricitate în hidrogen – și apoi biometan, într-un proces secundar.

Hidrogenul și biometanul pot fi apoi introduse în rețeaua de gaze naturale, pentru diverse utilizări în consumul casnic și industrial, așa cum am sintetizat în următorul infografic:

Transport sustenabil

Gazele naturale sunt, de asemenea, o soluție pentru reducerea emisiilor în sectorul transporturilor, asigurând o combustie curată, bazată pe o tehnologie dezvoltată, accesibilă și competitivă.

Gazele naturale sunt disponibile ca soluții pentru transport sub forma gazelor naturale comprimate (GNC) și a gazelor naturale lichefiate (GNL). În sectorul rutier, acestea pot fi utilizate atât la vehiculele mici (doar GNC), cât și la camionete, autobuze sau mijloace de transport greu de marfă (atât GNC, cât și GNL). GNL este un combustibil alternativ și pentru industria navală, datorită lipsei emisiilor de sulf.

ȘTIAȚI CĂ?

  • Vehiculele care folosesc gaze naturale emit cu până la 23% mai puțin CO2 decât mașinile convenționale. Datorită impactului redus asupra calității aerului în aglomerările urbane, vehiculele pe gaze naturale sunt utilizate în mod special în transportul comun urban.
  • De asemenea, emisiile de SOx, NOx și monoxid de carbon și pulberile în suspensie pot fi reduse în mod semnificativ prin utilizarea vehiculelor pe gaze naturale.

Decarbonarea clădirilor prin soluții eficiente de încălzire

Tehnologiile de încălzire pe bază de gaz, singure sau în combinație cu alte tehnologii, pot reduce rapid cererea de energie în clădiri și pot optimiza eficiența sistemului energetic.

Asociațiile Eurogas și Gas Infrastructure Europe arată cum se poate realiza acest lucru:

Pentru a reduce rapid cererea de energie pentru încălzire, înlocuirea aparatelor de încălzire vechi și ineficiente cu alternative pregătite pentru surse regenerabile și eficiente din punct de vedere al costurilor ar trebui să fie o prioritate imediată.

  • În 2022, aproximativ 61 de milioane dintre aparatele de încălzire instalate în UE sunt încă ineficiente din punct de vedere energetic (cum ar fi cazanele pe gaz fără condensare și încălzitoarele pe ulei) și sunt înlocuite cu o rată scăzută de 4% (EHI, Market Report 2021).

Cazanele pe gaze naturale în condensare, care rămân cea mai vândută tehnologie de încălzire din Europa, pot economisi până la 20% din consumul de gaze naturale în comparație cu cazanele clasice pe gaze naturale și sunt gata să funcționeze cu gaze regenerabile.

Aparatele pe gaze naturale continuă să evolueze și să inoveze. Aparatele moderne, cum ar fi pompele de căldură cu absorbție de gaz, pot atinge chiar și o eficiență energetică primară de până la 140% și pot contribui la economii suplimentare semnificative de energie folosind gaze naturale.

Cazanele pe gaz în condensare pot fi combinate cu căldură solară sau chiar cu pompe de căldură electrice, așa-numitele sisteme hibride, contribuind la eficiența generală a sistemului.

Sursa: Eurogas.org – Opiniile Eurogas și GIE cu privire la reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor

Este un moment cheie pentru industria gazelor naturale de a demonstra valoarea pe termen scurt, mediu și lung a tehnologiilor de gaz. Pe termen scurt, folosirea gazului în loc de cărbune și petrol permite scăderi imediate ale emisiilor atât de gaze cu efect de seră, cât și de poluanți atmosferici. De asemenea, permite o proporție mai mare de desfășurare a energiei regenerabile, ca instrument valoros de echilibrare a rețelei – necesar pentru atenuarea perioadelor mai lungi de intermitență a surselor regenerabile. Treptat, gazele cu emisii scăzute de carbon și zero carbon, cum ar fi gazele naturale cu CCUS, hidrogenul și biometanul vor sprijini o decarbonare mai profundă în toate sectoarele. Este important ca noua infrastructură de gaze să poată fi proiectată într-un mod care să permită extinderea în continuare a gazelor cu emisii scăzute și zero de carbon, sprijinind realizarea obiectivelor Acordului de la Paris”.

International Gas Union (sursa: Global Gas Report)

Rolul gazelor naturale în tranziția către o dezvoltare bazată pe emisii reduse de gaze cu efect de seră