Skip to main content
icon energie curata - gdr

Energie mai curată

  • Energia viitorului este energia curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, care poate susține o economie decarbonată și sustenabilă pe termen lung.
  • România s-a angajat, ca stat membru al Uniunii Europene, să realizeze tranziția energetică spre o economie curată prin reducerea emisiilor de CO2, prin eficientizarea consumului de energie și prin creșterea ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic.
  • Gazul natural, prin proprietățile sale, este combustibilul de ales în susținerea tranziției energetice.
  • Centralele electrice flexibile si eficiente pe gaz sunt un partener ideal pentru energiile regenerabile al căror aport în sistem fluctuează, susținând tranziția către un sistem energetic fără emisii de CO2.
icon 101 - gaz de romania

Gazele naturale pot reduce semnificativ emisiile nocive

  • Gazele naturale sunt cel mai curat combustibil fosil. Prin ardere, gazele emit cu 50% mai puțin CO2 decât cărbunele. Pentru că procesul de combustie al gazelor naturale este aproape perfect, foarte puține produse secundare sunt emise în atmosferă ca poluanți, cenușă, miros neplăcut sau funingine.
  • Vehiculele pe gaz natural produc cu 20-30% mai puțin CO2 decât vehiculele alimentate cu carburant.
icon centrale electrice - gdr

Centrale electrice eficiente și flexibile

  • Eficiență ridicată la producere: Centralele electrice pe gaze naturale care utilizează cea mai nouă tehnologie pot ajunge la o eficiență a consumului de peste 90%, comparativ cu eficiența centralelor pe cărbune de 25-45%.
  • Cel mai mic timp de construcție: 2 ani comparativ cu 4-5 ani cărbunele sau 6-7 ani nuclearul
  • Costuri de investiție: de cel puțin 2 ori mai mici decât în centralele pe cărbune şi de minim 4 ori mai mici decât cele nuclearelectrice
  • Flexibilitate ridicată: centralele pe gaze naturale sunt flexibile şi pot echilibra eficient sistemul energetic în situația unui grad înalt de penetrare a tehnologiilor regenerabile cu variație rapidă a sarcinii (vânt şi solar). Din acest punct de vedere, tehnologiile pe bază de gaze naturale sunt cele mai indicate: timp de pornire mic, putere minimă tehnică scăzută, viteză de variație a sarcinii (încărcare/ descărcare) mare.
REZERVELE MONDIALE
de gaze naturale ar putea ajunge pentru cel puţin 200 de ani
GRAŢIE NOILOR TEHNOLOGII
aceste rezerve sunt accesibile
CENTRALELE PE GAZE NATURALE
care produc energie electrică sunt complementare surselor regenerabile de energie, fiind considerate un “partener ideal” în susţinerea tranziţiei către un sistem energetic fără emisii de CO2
EMISIILE SCĂZUTE
comparativ cu alţi combustibili fosili reprezintă un prim argument pentru creşterea ponderii gazelor naturale în mixul energetic
COSTURILE CU CONSUMUL DE GAZE
poate fi redus cu până la 20%, prin instalarea unor sisteme moderne de încălzire, cu eficienţă ridicată în casele noastre
GAZELE NATURALE
reprezintă cel mai curat combustibil fosil, din punct de vedere al proprietăților de mediu, emiţând prin ardere cu 50% mai puţin CO2 decât cărbunele
VEHICULELE PE GAZ NATURAL
emit cu 20-30% mai puţin CO2 decât maşinile convenţionale
22% DIN ELECTRICITATE
provine din utilizarea gazelor naturale în procesul de combustie
INDUSTRIA GAZELOR NATURALE
oferă cca. 305.000 locuri de muncă la nivel european
GAZELE NATURALE
reprezintă un raport preț-calitate superior din punct de vedere al competitivității, comparativ cu sursele convenționale de energie

De ce să folosim gaze naturale

*Click pe poză pentru infografia completă.