Skip to main content

În perioada 16- 18 noiembrie, s-a desfășurat la Ploiești, la Universitatea Petrol-Gaze, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice având ca temă Sursele de Energie în Dezvoltarea și Administrarea Afacerilor Durabile. La acest eveniment au participat 50 de studenți, de la facultăți cu profil tehnic, dar și cu profil economic, care au lucrat individual sau în echipă, propunând soluții de energie sustenabilă pentru afaceri, idei care s-ar putea dovedi valoroase și utile, mai ales în contextul actual, al crizei energetice.

Scopul acestui eveniment a fost implicarea tinerilor în proiecte de cercetare, care să le ofere ocazia să utilizeze și să aprofundeze cunoștințele acumulate, dar și să-și exprime capacitatea inovatoare, prin propunerea de noi soluții. La această Sesiune de Comunicări, s-au bucurat de evaluările și feedback-ul unor specialiști în domeniu, carea le-au oferit ocazia de a confirma și a îmbunătăți propunerile formulate.

Evenimentul organizat la Ploiești este încă un exemplu de colaborare între generații, o conlucrare fructuoasă în care experiența profesorilor și a experților ghidează entuziasmul și înclinația către noutate a tinerilor, în beneficiul industriei energetice din România. Un astfel de exercițiu de lucru se poate dovedi util în următoarele etape ale vieții lor profesionale și reprezintă o experiență utilă pentru fiecare participant.

Un punct remarcabil la această ediție este actualitatea tematicii: studenții și-au desfășurat cercetarea în domenii arzătoare ale momentului, cum sunt sustenabilitatea, dezvoltarea durabilă și sursele de energie ce le-ar putea alimenta. Astfel, învățământul românesc le permite studenților un contact real cu activitatea de producție, din care vor face parte în câțiva ani, susținându-i să înțeleagă mai bine care va fi rolul lor și prin ce vor putea contribui la activitatea companiilor unde vor lucra și cum anume vor putea avea cariere de succes.

Domnul Cătălin Niță, Director Executiv FPPG, a subliniat importanța strategică a partneriatului cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești prin susținerea viitoarei generații de specialiști. Actuala ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice arată o maturitate a viziunii acestor tineri, care, deși aflați  încă în perioada de formare profesională, își manifestă interesul pentru subiecte de maximă importanță ale industriei energiei.

Doamna Aura Pătrașcu, Președintele Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești, a subliniat interesul tinerilor pentru astfel de manifestări științifice, care, mai ales după cei doi ani de pandemie, le oferă oportunitatea unor benefice întâlniri cu specialiști și colegi din alte centre universitate și a perfecționării necesare unei viitoare cariere în domeniul energiei.

Doamna Daniela Buzoianu, Prof. Univ. Dr. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, UPG PLOIEȘTI, Coordonatorul proiectului, a subliniat că participanții provin din mai multe facultăți și că proiectele susținute au fost evaluate de specialiști care s-au bucurat să ofere un imbold tinerei generații.

Domnul Dumitru Miron, Președintele Senatului Academiei de Studii Economice București arată atuurile acestei manifestări: continuitatea, faptul că este un proiect inițiat și organizat de tineri, precum și actualitatea tematicii abordate, adică energia, durabilitatea și sustenabilitatea. De asemenea, a subliniat maturitatea științifică a celor implicați.

FPPG și Gaz de România s-au angajat în misiunea importantă de susținere a viitoarei generații de specialiști, facilitându-le contactul cu experți, profesori și antreprenori ce le pot servi drept model de performanță.

Leave a Reply